fbpx

Skönt med värme i Portugal

Vintertid är det skönt med bra uppvärmning av bostaden i Portugal.

Som svensk spekulant på en lägenhet eller ett hus i Portugal ska du veta att det skiljer mycket mellan vad vi svenskar tar för givet när det gäller inomhusklimat, värme och ventilation och hur man ser på det i Portugal. Här ska jag försöka reda ut begreppen.

I Portugal behövs en bra värmeanläggning  

Om du inte orkar läsa resten så vågar jag påstå redan nu att alla svenskar som vistas en längre tid i Portugal under vintern kommer vilja värma upp bostaden och förmodligen också komplettera med bättre ventilation. För att få en jämn värme i hela bostaden behövs bra system. Det räcker inte med ett par billiga el-element eller att endast ha en eldstad i vardagsrummet.

Stora skillnader 

Under vinterhalvåret är det stor skillnad mellan normalt eller acceptabelt inomhusklimat i Portugal jämfört med Sverige. I Portugal är man inte van vid att kontor, skolor och arbetsplatser är uppvärmda och ventilerade till den grad, och med den komfort, som svenskar tar som självklar. Det gäller även den egna bostaden där det ofta är kallt och rått på vintern. Möjligen värms något rum upp där man vistas ofta men stora delar av bostaden förblir vanligtvis ouppvärmd.

När du besöker myndigheter, affärer, visningsrum för möbler, m m eller till och med många mäklarkontor, upptäcker du att det är kallt och att personalen sitter med ytterkläderna på hela arbetsdagen.
En annan sak som är lite svårare att upptäcka själv när man är på besök i landet är att många (de flesta?) stänger av klimatanläggningen i bilen. Det spelar ingen roll om det är vinter, så det blir för kallt inne i bilen, eller om det är sommar, så det blir för varmt. När du kör runt i Portugal kan du också se att många kör med sidorutan öppen. Även i motorvägsfart. Det blir man tvungen till om man ska få någorlunda frisk luft i bilen och imfri vindruta när klimatanläggningen står på ”off”.

Nu tänker du säkert: Stämmer det verkligen och hur vet jag det här?

Så här är det: Vi har två leasingbilar i mäkleriet och de används av oss samt av portugisisk personal. När vi tar över någon av bilarna från våra portugisiska partners är klimatanläggningen oftast avstängd. Oavsett årstid. Ett annat exempel: Nu i januari i år lämnade jag in vår Volvo V90 på service. När jag hämtade den hade Volvoverkstaden stängt av klimatanläggningen! Den har jag själv aldrig stängt av. Bara reglerat temperaturen lite upp och ned ibland.

Värmeanläggning ej inkluderad

Mot bakgrund av ovanstående inses lätt att det inte är enkelt för en svensk spekulant att få adekvata eller begripliga svar på frågor som rör uppvärmning och ventilation. Det som är helt acceptabel inomhuskomfort i Portugal är ofta inte alls acceptabelt utifrån ett svenskt perspektiv. När man vet detta blir det också enklare att analysera vad mäklaren uppger. Då blir det blir också lättare att förstå vad du läser i en specifikation för en viss bostad.

Värme och ventilation står inte högt upp på listan när en portugis köper bostad. Detta är också anledningen till att nyproducerade bostäder inte har ett fullgott uppvärmningssystem inkluderat i priset. Skulle byggfirman inkludera ett komplett värmesystem i priset tappar man många portugisiska kunder. De vill helt enkelt inte betala extra för en värmeanläggning som de inte kommer att använda.

Skönt inomhusklimat i Portugal

Hur får jag då bra och skön värme? Vårt tips är att köpa en bostad i stället för att hyra den och ställa krav på att det finns förberett för antingen vattenburen värme eller luft/luftvärmepump. Köper du nyproduktion i ett projekt som ännu inte är uppfört kan du ofta vara med och påverka så du får vattenburen värme installerad. Är du ute på hyresmarknaden blir det ofta lite knepigare. Även om bostaden är förberedd för t.ex. vattenburen värme så hjälper det inte om radiatorerna saknas på väggarna. Som hyresgäst blir det för kostsamt att själv montera in dem i efterhand. Tänk på att el-kostnaden i Portugal är högre än i Sverige (mer om det i slutet av texten). Tvingas du komplettera med el-element, som dessutom inte alls ger samma sköna distribution av värmen som vattenburen värme ger, blir det snart ganska dyrt per månad.
Köper du däremot bostaden kan du redan från början lägga in i budgeten att du ska ha med radiatorer, eller luft/lufvärmepumpar.

Vanliga system för uppvärmning i Portugal

I nyare bostäder, säg fem, kanske max tio år gamla, är luft/luftvärmepump det vanligaste. (Se längre ner för förklaringar till begreppen). I äldre bostäder är det vanligare med vattenburen värme och radiatorer. I många hus kompletteras värmesystemet också med en öppen spis eller braskamin och/eller en pelletsvärmare.

Två saker att hålla reda på här: Dels hur luften eller vattnet värms upp, och dels hur det varma vattnet eller luften sedan distribueras i bostaden.

Uppvärmningen först. När det gäller luft/luftvärmepump är det ur uteluften som energin kommer. Ju kallare ute desto sämre verkningsgrad. Luftvärmepumpen drivs av el.

Varmvatten till radiatorer kan värmas på många sätt. I Portugal är gas mycket vanligt. Många bostadskvarter har stadsgas och det blir en billig energikälla. Dock inte det bästa ur miljösynpunkt. De flesta hus och lägenheter har ändå gas till uppvärmning av disk- och duschvatten samt oftast en gasspis så gasen och gasbrännaren är redan installerad. Då blir det enkelt att koppla på radiatorerna här. Som komplement till att värma vatten med gas/el/olja har alla nyare bostäder solpaneler som värmer vatten som lagras i en isolerad behållare. Jämför med båtar eller husbilar. När du duschar tas varmvattnet i första hand från varmvattenbehållaren och när vattnet går under en viss temperatur slår antingen en el-patron till eller att en gas- eller oljebrännare startar.

De flesta solfångarsystemen i Portugal inriktar sig på att värma vattnet du duschar och diskar i. Varmvatten till radiatorer går oftast direkt från den energikälla du valt; gas, el, olja t.ex. 

Varmvatten till radiatorer kan också utvinnas ur en värmepump som då värmer vatten i stället för luften. Inte så vanligt i Portugal för inomhusvärmen. Däremot ett mycket vanligt system för att värma utomhuspoolen.
Bergvärmepumpar är ovanligt. Vi har inte vid något tillfälle besökt ett hus med bergvärmepump trots att vi verkat som fastighetsmäklare sedan april 2015.

Värmepump som värmer poolvatten. Nazaré.

Distribution av värmen

Ska jag försöka gradera den skönaste och bästa värmen blir det i den här ordningen i fallande skala:

Vattenburen golvvärme: oslagbart jämn värme över hela bostaden.

Vattenburen värme med radiatorer i alla rum: jämn värmedistribution och underhållsfritt.

Luftburen värme: ok men inte mer. Fördel är att du också får kyla. Inomhusenheten sitter högt upp på en vägg och blåser ut uppvärmd luft in i rummet. Det ger en ojämn uppvärmning jämfört med golvvärme och radiatorer. Golvet i rummet vid den väggen där aggregatet sitter är ofta svalare än motsatta sidan.

Vattenburen värme är skönast.

Golvvärme i Portugal?

Ja, det är inte vanligt men på väg att vinna mark. Vi har flera exempel där våra bostadsköpare i nybyggnadsprojekt beställt och fått bra och väl fungerande värmegolv. En stor fördel med att köpa nyproduktion redan i projektstadiet är att du kan beställa och styra en hel del själv.

Komplettera med bättre ventilation

Ventilation är inte Portugals bästa gren. Vi som bor vid atlantkusten lever dessutom i en miljö med stor salthalt i den fuktiga luften. För att få ett skönt inomhusklimat räcker det inte med bra värme. Du måste även sörja för god luftväxling. De flesta bostäder saknar bra ventilation.
Några tips för att förbättra ventilationen och hålla fukten borta: Komplettera förråds- och källarutrymmen med en bra sugande fläkt som får stå på 24/7. Det skapar ett undertryck i källarvåningen och drar ner varm, torr luft i dina förrådsutrymmen. Byt ut de billiga och skramlande fläktarna i badrummen. Ersätt med tysta och energisnåla fläktar, t.ex. Pax. Koppla dem sedan på ett sätt så att de kan stå på 24/7 om du vill det. Inte via en brytare som också tänder och släcker belysningen i badrummet.
Stäng inte dörren till badrummet! När du lämnar bostaden en längre tid: se till så alla utrymmen har dörrarna helt öppna samt sätt på någon eller några av fläktarna. Även om du är borta länge.

Ytterväggarna har oftast håltegel som enda isolation. Det förslår inte så bra vid kalla nätter vintertid. Då blir även innerväggen sval vilket medför fukt på väggen (kondens). Speciellt i hörn och nischer där ventilationen är extra svag. Tänk på att den här kondensen förstärks när du värmer upp bostaden. Ju större skillnaden mellan ytter- och innertemperatur är desto högre risk för kondens på väggarna som vetter utåt. Det värsta du kan göra är att lämna värmen på en längre tid då du inte vistas i bostaden och har alla fönster och dörrar stängda. Då kan du få riktiga fuktskador.

Minimera risken för mögel

Tavlor och möbler som hänger eller står mot en yttervägg kan vara en mögel- och fuktfälla. En isolerande sänggavel mot en kall yttervägg kan ge svartslag och fukt bakom. På samma sätt kan tavlan som häger mot en yttervägg skapa svarta fläckar av mögel mellan tavlan och väggen. Ett sätt att minska den här risken är god ventilation. Montera distanser på väggsidan av sänggaveln så det finns en luftspalt mellan sängen och väggen. På samma sätt kan du göra med tavlor. Sätt distanser i nerkant så luften kan passera mellan tavlan och väggen. T.ex. små självhäftande kuddar avsedda för att skåpsdörrar och lådor ska stänga lite mjukare.

Att tänka på

De flesta bostäderna är förberedda för antingen vattenburen värme eller ”air cond” dvs luft/luftvärmepump. Det innebär att erforderliga rör är dragna i väggarna. Ofta när du köper en bostad i Portugal saknas dock radiatorerna för den vattenburna värmen eller själva luftvärmepumpen samt inomhusdelen till denna. Detta är enkelt att efterinstallera och inte särskilt kostsamt. Men om det inte är förberett i fastighetens väggar från början blir det mycket knepigare.

Vad är vad – några begrepp

Luft/luftvärmepump: den har en utomhus- och en inomhusdel. Utomhusdelen tar värme från luften utanför huset och överför den till inomhusdelen som sedan värmer (eller kyler) inomhusluften. Verkningsgraden varierar med utetemperaturen. Sjunker temperaturen ger värmepumpen mindre värme till huset samtidigt som energibesparingen minskar. Den används också som air condition (kyla).
Luftvärmepump: den värmer vatten som kan distribueras i radiatorer. Inte så vanligt i Portugal. Vanligtvis används den till att värma poolvatten.

Hyra eller köpa bostad i Portugal?

Det är en fråga som givetvis har många svar. Vårt korta svar är att det i de flesta fall blir mer ekonomiskt och bättre komfort att köpa. I alla fall om du tänker bo i Portugal under flera år. I ett annat inlägg har vi försökt belysa frågan om det är bättre att köpa ett hus eller en lägenhet i Portugal i stället för att hyra. Följ länken nedan!
Köpa eller hyra i Portugal

Elpriser år 2020: Sverige jämfört Portugal

Avser rörligt pris och villaboende. OBS: ”cirkapriser”. Noteras bör också att elpriset är olika för olika regioner och givetvis skiljer det mellan olika leverantörer. Priserna avser totalt konsumentpris inklusive skatter och abonnemangsavgifter.
Sverige: 1,50kr/kWh (uppskattat pris)
Portugal:  0,25€/kWh (prisuppgiften avser vårt hem i Nazaré, faktura från december 2020).
I exemplet är elpriset i Portugal 67% högre än i Sverige.

Silverkusten

Notera att ovanstående resonemang är baserat på den erfarenhet vi har efter nästan sex år som förmedlare av bostäder i Nazaré och på Silverkusten. Det kan vara andra lösningar som gäller i andra regioner av Portugal. I inlandet är det till exempel mycket större temperaturskillnader mellan heta sommardagar och kalla vinternätter än vad bostadsområden som ligger vid Atlanten uppvisar. Och inte alls lika fuktigt. På Algarvekusten är det mycket varmare under juli och augusti än vad vi upplever utefter Silverkusten så där prioriterar många även air condition och kyla.

Bastu i Portugal

Ja, som om inte alla värmepumpar och radiatorer skulle räcka så har vi dessutom installerat trefas och byggt en bastu. Mer om det på länken här: bastu

Niklas Forsén
+46-70-592 60 76
niklas@portugalagent.com

Portugal Agent – the story

Portugal Agent – the story

Varför hamnade grundarna av Portugal Agent i Nazaré? Man hade många funderingar och val att göra innan beslutet fattades. Fortsätt läs varför vi valde Nazaré, Silverkusten och Portugal

Läs mer om vår berättelse

Vi älskar Nazaré

"Vi älskar verkligen allt med Nazaré. De trevliga människorna, de fina stränderna och den dramatiska kustlinjen”

Familjen Drevenlid

Fler referenser
Båtagent