fbpx
< Tillbaka till nyheterna

Skatteseminarium 2019 Portugal

21 januari 2019

Nya regeringen är tillsatt med Magdalena Andersson som finansminister. Vad kommer ske med NHR-reglerna och det dubbelbeskattningsavtal som Sverige har med Portugal? Blir det förändringar nu eller kommer regeringen ha fokus på annat?

I höstas tog skriverierna om att Sverige ska omförhandla reglerna för dubbelbeskattningsavtalet med Portugal fart igen. Efter valet i september och den ovanligt krångliga och utdragna processen att tillsätta en ny regering har det varit helt tyst om NHR-reglerna och dubbelbeskattningsavtalet. Detta är förståeligt. Riksdagspartierna har haft fullt upp med att försöka bilda regering och samtidigt upprätthålla den löpande driften av Sverige. Men nu har vi en Socialdemokratisk statsminister i Stefan Löven och Magdalena Andersson sitter kvar som finansminister. Kommer man ändra i reglerna för svenskar som flyttar till Portugal nu?

Under våren 2019 anordnar vi fyra skatteseminarier på fyra olika platser: Stockholm, Göteborg, Malmö och Nazaré. I Sverige kommer sakkunniga från Deloitte att berätta det senaste vad gäller dubbelbeskattningsavtalet och NHR-status. I Nazaré  har vi PLMJ Advogados för den portugisiska delen och Karl-Olof Öhrn som föredragshållare för den svenska delen.

Frågor och anmälan till skatteseminarierna:
Niklas Forsén, niklas@portugalagent.com Tel: +46-70-592 60 76

NHR-reglerna fortsätter att gälla
Tvärtemot vad många tror så gäller NHR-reglerna (rättare sagt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal) nu i år, 2019, och de fortsätter att gälla tills vidare. I dagsläget finns ingen möjlighet att ändra dessa under 2019 och skulle en ändring komma till stånd redan 2020 så kommer det med stor sannolikhet finns övergångsregler för de som redan skrivit sig i Portugal med NHR-status. Ser vi på Finland som exempel så har man sagt att det ska bli en övergångsregler i tre år. Det innebär förmodligen att de som redan skrivit sig i Portugal kommer få leva under de gamla reglerna i ytterligare tre år efter att man har genomfört en förändring. Vad jag förstår så har Finland sagt upp sitt dubbelbeskattningsavtal med Portugal men detta har inte verkställts än. I skrivande stund, 21 januari 2019, gäller de gamla reglerna fortsatt. Sedan kommer Finland att ta över rätten att beskatta finnar som flyttat till Portugal. Hur stor den skatten blir vet jag inte. Jämför vi med svenska förhållanden kan den bli max 25% – den sk SINK-skatten.
Att man har övergångsregler är inte så konstigt. Skatteregler och skatteuttag ska som praxis aldrig tas ut retroaktivt och en individ som har flyttat till Portugal med NHR-status har ofta gjort stora förändringar i sitt liv (sålt bostad, kanske avvecklat företag osv) och då ska man inte på kort sikt få nya skatteregler att förhålla sig till då beslutet att flytta togs utifrån de regler som gällde på flyttdagen.

NHR-reglerna kommer gälla lång tid 
Vi har följt debatten under 2018. Vi har också talat direkt med sakkunniga både i Portugal och i Sverige. Efter dessa samtal är det några punkter som kan klargöras:

  1. NHR gäller på samma sätt som tidigare under 2019.
  2. Sverige har skickat en förfrågan till Portugal om en omförhandling av skatteavtalet men Portugal har inte lämnat något svar annat än att man kvitterat mottagandet av frågan.
  3. Alla berörda parter vittnar om att det kommer ta tid (något eller några år) innan ett slutgiltigt svar erhålles.
  4. När ett eventuellt svar erhålles tar det ytterligare tid (något år) innan nya regler helt implementeras.

Det finns tre tänkbara utfall av dessa eventuella förändringar:
A. Omförhandling av skatteavtalet mellan Portugal och Sverige.
B. Sverige säger upp skatteavtalet mellan Sverige och Portugal (sista utvägen).
C. Portugal inför en låg beskattning i syfte att ”släcka branden”

Bakgrund – NHR
År 2009 införde Portugal NHR-reglerna (Non Habitual Residence). I korthet innebär det att man kan flytta ut från Sverige och in i Portugal och därigenom erhålla vissa skattemässiga fördelar. Med NHR-status kan vissa pensioner bli helt skattefria. NHR ger också fördelar vid företagsförsäljning i Sverige. Dessutom finns skattefördelar för den som tar en anställning i Portugal under förutsättning att du kvalificerar inom vissa yrkesgrupper och har vissa kvalifikationer. Syftet med NHR är att dels försöka locka tillbaka portugisiska medborgare som gjort karriär utomlands men också att dra till sig andra välbeställda individer och småföretagare.

Ungefär såhär resonerar man i Portugal: De som flyttar hit från andra länder köper hantverkstimmar, går ofta på restaurang, köper nya möbler, bil, spelar golf osv. Detta skapar arbetstillfällen och genererar momsintäkter. Man är övertygad om att denna konsumtion trots vissa skattelättnader ger en totalt sett bättre skatteintäkt till den portugisiska staten och som bonus skapas arbetstillfällen som annars inte skulle ha funnits.

Sett ur ett svenskt perspektiv är det heller inte så konstigt att vissa skatter tas ut i Portugal i stället för i Sverige när en individ faktiskt har flyttat ut från Sverige och in i Portugal. Infrastruktur, polis, brandkår, myndigheter, parker, naturreservat, vatten, avlopp, stränder bekostas ju från portugisiska skatteintäkter. Inte svenska.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Portugal Agent – the story

Portugal Agent – the story

Varför hamnade grundarna av Portugal Agent i Nazaré? Man hade många funderingar och val att göra innan beslutet fattades. Fortsätt läs varför vi valde Nazaré, Silverkusten och Portugal

Läs mer om vår berättelse

PortugalAgent fann det jag sökte

''Jag frågade de fantastiska medarbetarna på PortugalAgent om de kunde hjälpa mig att hitta en lägenhet med havsutsikt och min...

Gary – Canada

Fler referenser
Båtagent