fbpx
< Tillbaka till nyheterna

NHR lever och har hälsan

3 oktober 2018

I början av hösten tog skriverierna om att Sverige vill omförhandla dubbelbeskattningsavtalet med Portugal fart igen. När Magdalena Andersson under valrörelsen fick frågan om hon tänker fortsätta driva frågan om en omförhandling av dubbelbeskattningsavtalet med Portugal och de sk NHR-reglerna måste hon givetvis säga ja utifrån ett s-perspektiv. Någon annan kommentar skulle ju vara en ren allianskommentar. Nu är valet över och vi ser en svår regeringsbildning där det skiljer mycket litet mellan de två traditionella blocken. Jag har svårt att tro att nästa finansminister (även om det blir M.A. igen) skulle ha tid att fokusera på de relativt sett få svenskar som faktiskt söker om NHR-status varje år när det finns så mycket viktigare saker att jobba med i en kommande budget för Sverige.

NHR-reglerna gäller och kommer gälla lång tid framöver
Vi har följt debatten under sommaren och hösten 2018. Vi har också talat direkt med sakkunniga både i Portugal och i Sverige. Efter dessa samtal är det i alla fall några punkter som bör tydliggöras:

  1. NHR gäller på samma sätt som tidigare.
  2. Sverige har skickat en förfrågan till Portugal om en omförhandling av skatteavtalet men Portugal har inte lämnat något svar annat än att man kvitterat mottagandet av frågan.
  3. Alla berörda parter vittnar om att det kommer ta tid (något eller några år) innan ett slutgiltigt svar erhålles.
  4. När ett eventuellt svar erhålles tar det ytterligare tid (något år) innan nya regler helt implementeras.

Det finns tre tänkbara utfall av dessa eventuella förändringar:
A. Omförhandling av skatteavtalet mellan Portugal och Sverige.
B. Sverige säger upp skatteavtalet mellan Sverige och Portugal (sista utvägen).
C. Portugal inför en låg beskattning i syfte att ”släcka branden”

Göran Andersson på Sparsam Skatt är kunnig och insatt i detta och har ett intressant resonemang på sin hemsida. Läs mer hos Sparsam Skatt och Göran Andersson

Fastighetspriserna fortsätter öka i Portugal
Under hösten har vi också träffat svenskar som menar att debatten om att eventuellt omförhandla skatteavtalet och NHR kommer medföra en inbromsning av bostadsmarknaden med ett prisfall som resultat. Inget tyder dock på att det skulle vara sant. Priserna fortsätter att öka. Byggnationen fortsätter också att öka i Portugal. Dessutom talar statistik från Sverige och andra länder för att det bara är en mindre del av de ickeportugiser som köper bostad i Portugal som dessutom ansöker om NHR.

Från 2009 till och med 2017 var det 3.054 svenskar som flyttade till Portugal. Ungefär två tredjedelar av dem har sökt om NHR. Totalt 2.071 personer på nio år. Eller ca 230 individer per år i snitt.

Slutsats: Fastighetspriserna ökar i Portugal av många skäl där NHR bara är en delorsak. Andra orsaker är att Portugal börjar få ordning på ekonomin och arbetslösheten. Dessutom startar man från mycket låga nivåer per kvm jämfört med många andra länder. När det gäller bostäder som i första hand används som fritidsbostad har Portugal ”kommit på kartan” för att stanna. Det är trevligt här tycker många som provat på en semester eller två i Portugal och kan jämföra med andra länder. Det är också mycket billigt att leva här i termer av mat, hantverkstjänster, tandläkare osv.
På många platser utefter kusterna är det fortsatt efterfrågan på bostäder som ligger strandnära och eller nära en stad med bra infrastruktur. Har bostaden dessutom havsutsikt spås en långsiktig värdeökning.

Läs gärna en intervju med VDn för Fastighetsbyrån Utland, Daniel Nilsson här nedan. Han säger bl.a:

”Vi ser ett ökande intresse från svenskar som söker semesterboende i landet (Portugal) och jag uppskattar att Portugal nu är klart förbi Frankrike när det gäller antal bostadsköp av svenskar”

Få svenska Portugal-immigranter

Skatteseminarium med Portugaltema i Stockholm och Nazaré nu i oktober 2018

Tag chansen att ta reda på mer om skattereglerna i Sverige och Portugal. Vi bjuder in till två olika seminarier med Portugaltema i Stockholm samt i Nazaré nu i oktober.

Stockholm: Måndag 15 oktober kl 17.30 – 19.30 ca
Med Öhman, Deloitte och Portugalagent. Vi bjuder på något att äta och dricka under seminariet och efteråt finns gott om tid för frågor.

Nazaré: Söndag 21 oktober kl 16.30 – 18.30 ca
Med Karl-Olof Öhrn (svenska delen) och Liliana Piedade från PLMJ Advogados (Portugisiska delen) samt Öhman. Efteråt bjuder Öhman på middag i Nazaré.

Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla. Dock kräver vi anmälan med namn, telefonnummer och mejladress. Vi tilldelar platser i den ordning vi får in anmälningar. Blir det fullsatt kommer vi meddela det via mejl.

Frågor och anmälan:
Niklas Forsén, niklas@portugalagent.com Tel: +46-70-592 60 76

 

Bakgrund – NHR
År 2009 införde Portugal de sk NHR-reglerna (Non Habitual Residence). I korthet innebär det att man kan flytta ut från sitt hemland (annat land inom EU) och in i Portugal och därigenom erhålla vissa skattemässiga fördelar. Med NHR-status kan vissa pensioner bli helt skattefria. NHR ger också fördelar vid företagsexit samt om du tar en anställning i Portugal om du kvalificerar inom vissa yrkesgrupper och vissa kvalifikationer. Syftet med NHR är att dels försöka locka tillbaka portugisiska medborgare som gjort karriär utomlands men också att dra till sig andra välbeställda individer och småföretagare.

Ungefär såhär resonerar man i Portugal: Vi som flyttat hit köper hantverkstimmar, går oftare på restaurant, köper nya möbler, bil, spelar golf osv. Detta skapar arbetstillfällen och genererar momsintäkter. Man är övertygad om att denna konsumtion trots vissa skattelättnader ger en totalt sett bättre skatteintäkt till den portugisiska staten och som bonus skapas arbetstillfällen som annars inte skulle ha funnits.

Sett ur ett svenskt perspektiv är det heller inte så konstigt att vissa skatter tas ut i Portugal i stället för i Sverige när en individ faktiskt har flyttat ut från Sverige och in i Portugal. Infrastruktur, polis, brandkår, myndigheter, parker, naturreservat, vatten, avlopp, stränder bekostas ju från portugisiska skatteintäkter. Inte svenska.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Portugal Agent – the story

Portugal Agent – the story

Varför hamnade grundarna av Portugal Agent i Nazaré? Man hade många funderingar och val att göra innan beslutet fattades. Fortsätt läs varför vi valde Nazaré, Silverkusten och Portugal

Läs mer om vår berättelse

Jag uppskattar vårt samarbete

Jag gillar att jobba med medarbetarna på Portugal Agent. Vi vet hur man bygger hem med hög kvalitet. De är...

Nuno Gameiro – Construções Gameiro Lda

Fler referenser
Båtagent