Det här är den lilla vägen som går från São Marthino do Porto till Nazaré. Vackrast är den just i riktningen från São Marthino do Porto och mot Nazaré, alltså riktning norrut. Då ser du fantastiska vyer på bägge sidor om vägen som går högt upp på en ås. Atlanten till vänster och en bördig dal till höger.