Skatteseminarium, NHR och pensionering i Portugal

Vad sker med NHR-reglerna? Kommer skattereglerna ändras för svenskar i Portugal? Om det blir en ändring – hur lång tid tar det innan den verkställs i så fall?

Frågorna är många kring detta och många svenskar tycks tro att det redan är för sent att flytta till Portugal och erhålla fina skattefördelar. Här kan vi lugna er: Det är inte för sent! Det är även fortsättningsvis mycket gynnsamt skattemässigt att flytta till Portugal.  Läs mer om det hos Sparsam skatt.

Portugalagent medverkar löpande i flera olika skatteseminarier med Portugal i fokus. Sakkunniga inom skatt och pension beskriver hur reglerna för pension med NHR-status fungerar i Portugal. Tag chansen att bli uppdaterad med det senaste i denna fråga! Under seminarierna beskriver vi också köpprocessen i Portugal. Dessutom berättar vi om Silverkusten och Nazaréområdet.

Nästa seminarium med portugaltema arrangerar vi i Stockholm måndag 14 oktober och i Nazaré under hösten 2019. Håll koll på den här webbsidan. Vi daterar upp så snart vi har plats och datum för nya seminarier.

Som föredragshållare inom skatt och pension samarbetar vi med olika aktörer på marknaden lite beroende av var och när seminariet hålls: KPMG   Karl-Olof Öhrn    PLMJ

Som föredragshållare och sakkunniga inom förvaltning och bank samarbetar vi med: Öhman

Mer om hur skatteseminarierna om Portugal går till; datum, platser och medverkande
I samtliga seminarier medverkar någon av oss från Portugalagent. Vi beskriver köpprocessen i Portugal samt berättar lite om Nazaré och Silverkusten. Det stora fokuset är dock på själva skattereglerna för utflyttning från Sverige och inflyttning till Portugal. Detta sköter någon av våra sakkunniga om; KPMG, PLMJ (den portugisiska delen i Portugal) eller Karl-Olof Öhrn (främst på plats i Portugal) beroende av platsen för seminariet. Efter det kommer Öhman med en kort presentation om hur du kan förvalta ditt kapital när du flyttat till Portugal.

Tag chansen att bli uppdaterad med det senaste om skattereglerna vid inflyttning till Portugal. KPMG i Sverige och Peter Morawetz med personal på PLMJ i Portugal har den senaste informationen.
Seminariet tar totalt ca en och en halv timme. Efteråt finns gott om tid för frågor. Stanna gärna kvar och tag chansen att ställa dina frågor i en informell och liten grupp.

Varmt välkommen!

Vi har ett begränsat antal platser till förfogande. Så snart vi fått din anmälan med namn, telefonnummer och mejladress, bekräftar vi din medverkan – eller noterar dig om det blivit fullsatt.

Kommande Portugalseminarier under hösten 2019 om skatteregler, flytt till Portugal och NHR-status: Se nedan.

Stockholm

  • 14 oktober kl 17.30 – 19.00. ca. Detta sker i Öhman lokaler i centrala Stockholm. När du anmält dig mejlar vi ut adressen och lite mer information.

Nazaré på Silverkusten i Portugal:

  • 21 oktober. kl 16.30 – 18.00. Detta i samband med visningsresan som vi arrangerar i perioden 19 – 23 oktober 2019.

Medverkande i Nazaré på Silverkusten i Portugal: Karl-Olov Öhrn (svenska delen), Liliana Piedade från PLMJ Advogados (Portugisiska delen).

Notera: Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla som är intresserade. Du behöver alltså inte vara med på visningsresan för att medverka på detta. Seminariet anordnas centralt i Nazaré. När du anmäler dig återkommer vi med adress och lite mer information.

Anmälan och frågor:
Skicka ett mejl med fullständigt namn, mejladress och telefonnummer på samtliga som du vill anmäla till:
Kari Forsén, kari@portugalagent.com  Frågor? Ring Kari +46-70-910 95 60

VIKTIGT: Ett villkor för deltagande är att jag får in fullständigt namn, telefonnummer och mejladress till samtliga deltagare.

Vi uppfyller villkoren enligt GDPR. Mer om detta på länken här: Portugalagent och GDPR

 

Följ oss på Instagram och Facebook  #portugalagent @portuglagent