Skatteseminarium och pension i Portugal

Portugalagent medverkar löpande i flera olika skatteseminarier med Portugal i fokus. Vi beskriver köpprocessen i Portugal och berättar om Silverkusten och Nazaréområdet. Experter på skatt, pension och kapitalförvaltning beskriver och förklarar hur du enklast kan pensionera dig i Portugal och åtnjuta de fördelaktiga skatteregler som finns om du flyttar ut från Sverige och in i Portugal med sk NHR-status.

Vi kommer ha seminarier med portugaltema nu under våren 2018 i Stockholm, Göteborg, Malmö och i Nazaré. 

Som föredragshållare och sakkunniga inom skatt och pension samarbetar vi med fem olika aktörer på marknaden lite beroende av var och när seminariet hålls:
Grant Thornton   Max Matthiessen   Karl-Olof Öhrn  Deloitte

Som föredragshållare och sakkunniga inom förvaltning och bank samarbetar vi med: Öhman


Mer om hur skatteseminarierna om Portugal går till; datum, platser och medverkande

I samtliga seminarier medverkar Niklas eller Kari Forsén från Portugalagent eller Renato Silva från Imo Nazaré. De beskriver köpprocessen i Portugal samt berättar lite om Silverkusten och Nazaré. Det stora fokuset är dock på själva skattereglerna för utflyttning från Sverige och inflyttning till Portugal. Detta sköter någon av våra sakkunniga om; Deloitte, Grant Thornton, Max Matthiessen eller Karl-Olof Öhrn beroende av platsen för seminariet. Efter det kommer Öhman med en kort presentation om hur du kan förvalta ditt kapital när du flyttat till Portugal.
Detta tar totalt ca en och en halv timme. Efteråt finns gott om tid för frågor i samband med att vi bjuder på lite dryck och något att äta. Stanna gärna kvar och tag chansen att ställa dina frågor i en informell och liten grupp.

Varmt välkommen!

Vi har ett begränsat antal platser till förfogande. Så snart vi fått din anmälan med namn, telefonnummer och mejladress, bekräftar vi din medverkan – eller noterar dig om det blivit fullsatt.

Kommande portugalseminarier om skatteregler, flytt till Portugal och NHR-status

Stockholm; torsdag 15 februari. Med Grant Thornton
Endast kväll: Insläpp från 17.30. Seminariestart 18.00 och avslut ca 20.00. Vi bjuder på enklare middag samt öl/vin.
Lokal: Öhman, Mäster Samuelsgatan 6 i centrala Stockholm.

Stockholm; måndag 19 februari, hos Öhman tillsammans med Deloitte
Lunchseminarium: 12.00 – 13.30 ca
Kvällsseminarium: 18.00 – 19.30 ca
Vi släpper in 30 minuter innan.

För den som har tid att stanna kvar en stund efter seminarierna finns gott om möjlighet att ställa enskilda frågor i liten grupp till föredragshållarna.

Göteborg. Måndag 5 mars på Gothia Towers
Lunchseminarium: 12.00 – 13.30 ca
Kvällsseminarium: 18.oo – 19.30 ca

Malmö. Måndag 19 mars
Lunch 12.00 – 13.30 ca
Kväll: 18.00 – 19.30 ca
Var: Malmö Arena Hotel. Hyllie Boulevard 12, 215 32 Malmö.

Ankomst 30 minuter innan och gott om tid efteråt för enskilda frågor. Vi bjuder på enklare lunch/kvällsmåtlid samt dryck under samtliga seminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Nazaré: tisdag 24 (nyinsatt), lördag 28 och söndag 29 april.
Tisdag 24 april. Tid: 10.30. Plats: Imo Nazaré/Hotel Praia. Öppet för alla som är intresserade. Öhman Bank bjuder på lunch efteråt!
Lördag 28 april. Tid: 17.00 Plats: Imo Nazaré/Hotel Praia. Öppet för alla som är intresserade. Öhman Bank bjuder på middag efteråt!
Söndag 29 april. Tid: 10.30. Plats: Imo Nazaré/Hotel Praia. Öppet för alla som är intresserade. Öhman Bank bjuder på lunch efteråt!
Kom i god tid till vårt kontor så lotsar vi vidare till rätt lokal på Hotel Praia.

Medverkande i Nazaré: Öhman Bank samt någon rådgivare inom skatt.
Vi för samtal med några olika rådgivare och så snart vi fått bekräftat kommer vi uppdatera med vilka de blir.

Medverkande i Malmö och Göteborg: Expertis från Deloitte (skatterådgivning, regler, NHR m m) samt Öhman (förvaltning och kapital). Dessutom medverkar Portugalagents Niklas och Kari Forsén samt Imo Nazarés Renato Silva, och berättar lite om köpprocessen i Portugal. Imo Nazaré är vårt portugisiska mäkleri med fyra heltidsanställda på plats på Silverkusten och Nazaré.

Notera: Seminarierna är kostnadsfria! Under seminarierna bjuder vi på något enkelt att äta och dricka och efteråt finns det gott om tid att stanna kvar för att ställa enskilda frågor.

Anmälan och frågor:
Skicka ett mejl med fullständigt namn, mejladress och telefonnummer på samtliga som du vill anmäla till:
Niklas Forsén, niklas@portugalagent.com  Frågor? Ring Niklas +46-70-592 60 76

VIKTIGT: Ett villkor för deltagande är att jag får in fullständigt namn, telefonnummer och mejladress till samtliga deltagare.

Följ oss på Instagram och Facebook  #portugalagent